Svensk oppositionskritik inför klimatmöte i Doha

2:28 min

Sveriges regering kritiseras av oppositionen för sin klimatpolitik, bland annat för att inte ge tillräckligt klimatbistånd till fattiga länder. Det är även en fråga som väntas bli viktig vid FN:s klimatmöte, som inleds den 26 november i Qatars huvudstad Doha.

Vänsterpartiets miljöpolitiske talesperson Jens Holm är besviken på regeringens klimatpolitik: 

– Man har halverat klimatbiståndet, alltså stödet för de fattigaste ländernas klimatarbete. Det är väldigt allvarligt, säger Jens Holm.

– Sedan tycker jag att vi från Sverige sida själva borde vara bättre på att minska våra utsläpp. Här tycker jag man kan se en ambitionsminskning i Sverige, säger han.

Det är osäkert hur rika länder ska uppfylla sina löften om att bidra till fonder till stöd för att fattiga länder ska kunna anpassa sig till väntade klimatförändringar. Regeringen har kritiserats för att inte anslå nya klimatpengar, utan istället fördela om biståndsmedel.

– Det här är biståndsministerns utgiftområde, så det är inte mitt, säger miljöminister Lena Ek, och fortsätter.

– Jag får ändå säga att av de biståndsprojekt vi har, så har väldigt många dubbelnytta - det vill säga både klimat- och fattigdomsbekämpning – till ett belopp på en bra bit över två miljarder per år.

– Det är korrekt att snabbstartfinansieringen som Sverige lovade i Köpenhamn går ut vid årsskiftet, det är de pengarna som försvinner. Som centerpartist hade jag gärna förlängt den satsningen, säger Lena Ek.

Klimatmötet handlar mycket om hur ansvaret ska fördelas för utsläppen och kostnader de leder till. Utvecklingsländerna ser Kyotoprotokollet som viktigt, det enda bindande avtal som finns för att begränsa växthusgasutsläpp. Ska det fungera vidare, så måste man besluta i Doha. 

Sverige har kvar ett överskott av Kyotoprotokollets utsläppsrätter, som oppositionen tycker borde skrotas.

– Här är det ytterst viktigt att Sverige driver på så att man faktiskt inte får ta med dem i en andra åtagandeperiod, för då skulle miljöarbetet vara förgäves. Det bli helt felaktigt eftersom vi faktiskt måste minska utsläppen i atmosfären, inget annat duger, säger Socialdemokraternas Matilda Ernkrans ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Men Lena Ek vill avvakta EU:s interna diskussion.

– Det är viktigt att Sverige kan ha en bra och konstruktiv roll i de här förhandlingarna.

 Men på sikt borde de faktiskt tas bort.

Vill du annullera dem?

– Nu är vi i en förhandlingssituation, man visar inte alla sina kort, säger Lena Ek.