1 000 övertaliga i Telia

En intern rapport på Telia visar att ungefär 1.000 anställda anses övertaliga på grund av dubbelarbete.
I en intern rapport framgår att det trots renodligen av företaget finns en övertalighet på ungefär 1.000 personer som utför arbete som också utförs någon annanstans i organisationen. Det är dock osäkert om så många skall behöva sluta, då Telia också har många inhyrda konsulter och översynen av hela verksamheten fortfarande pågår.