Klimatförhandlingarna i Doha inleds

7:09 min

Världens länder ska återigen sätta sig vid förhandlingsbordet för att försöka rädda vårt klimat. De två avgörande frågorna på klimatmötet i Doha i Qatar är att förlänga Kyotoprotokollet, som förbinder länder att minska sina utsläpp, och att börja förhandla mer ingående om ett nytt klimatavtal som ska vara färdigt 2015. Intervju med Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare på plats i Doha.