Halland

Äldre som bor hemma behöver mer sjukvård

1:51 min

Äldre som bor kvar hemma behöver mer och oftare akut sjukvård. Detta berör inte bara de gamla, utan betyder även att landsting får ta kostnader från kommunerna.

Snac-studien, Swedish National Study on Ageing and Care, är den första svenska studien som kartlagt de faktiska vårdbehoven hos äldre i olika boendeformer.

Jerker Persson, områdeschef på Hallands sjukhus, ger samma bild av läget.

– Vi vet om att en hel del människor vi får in har ett sånt hälsotillstånd att vi inte kan skicka hem.

Äldre som bor kvar hemma konsumerar mer vård än de som bor i särskilt boende. Det kan bero på att den som bor hemma är mer utlämnad åt sjukvården när något händer. På särskilt boende finns personal.

Jan-Olov Åsared har svårt att gå och bor i en servicelägenhet på Södertull i Varberg. Han uppsöker inte ofta vård eftersom han har personal runt omkring sig som han kan fråga, säger han.

P4 Halland har tidigare rapporterat om att en av sex som förra året och hittills i år sökt om plats på särskilt boende nekas. Det kan alltså vara svårt för den som anser sig behöva plats på äldreboende att få det. 

Samtidigt går i princip alla halländska kommuner efter den så kallade kvarboendeprincipen. Den innebär att det bästa för den äldre är att bo kvar hemma. Jerker Persson ifrågasätter den:

– Det finns många som vill bo på åldringsboenden av olika slag, men som inte får plats.

Vad skulle det innebära för er om fler som vill ha plats får det?

– Det skulle kunna innebära att trycket på akutmottagningarna skulle minska.