Mer buller om flygplats byggs ut

Det blir kraftigt ökat buller och utsläpp från Eskilstuna flygplats i Kjula om flygplatsen byggs ut, enligt de planer som kommunen har.
Det framgår av en utredning om vilka konsekvenser en utbyggd flygplats får för miljön. Det säger flygplatschefen Jan Lönnborg. Utredningen om effekterna för miljön är ännu så länge internt arbetsmaterial inom kommunen. Hur mycket mer buller det blir och om det är i linje med uppsatta miljömål och gränsvärden blir klart först när Länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd och värderar konsekvenserna. Kommunen vill tredubbla antalet start- och landningar från dagens 11 000 till 28 400 år 2015.