Sensor hittar metan från sopor

En metod för att spåra metangas ifrån gamla soptippar har tagits fram av Svenskt gastekniskt center, det rapporterar tidningen Energigas.

Tekniken bygger på elektriska mätningar som görs vid ytan och gör det lätt att hitta gasläckage som uppstår då gamla hushållsopor bryts ner i syrefri miljö.

Metangas är en mycket stark växthusgas som bidrar till klimatförändringar om den läcker ut i atmosfären, men genom att fånga upp och ta hand om den kan man istället producera fordonsgas eller elektricitet av den.