Stora skillnader i pillerinköp

Det är stora skillnader mellan de olika vårdcentralerna i Uppsala län när det gäller vilka läkemedel man väljer att skriva ut till patienterna.
Många läkare väljer fortfarande att skriva ut de dyra läkemedlen, trots att det finns billigare alternativ som enligt landstinget är lika bra. Vid husläkarmottagningen i Alunda är nästan varannat recept (drygt 48 procent) som skrivs ut mot depression enligt landstingets rekommendationer, medan motsvarande siffra på husläkarmottagningen i Nyby i Uppsala bara är drygt 5 procent. Det är stora prisskillnader på mediciner, Cipramil (mot depression) kostar nästa dubbelt så mycket som Fluoxetin som landstinget rekommenderar. Trots det är det många husläkare som fortfarande väljer det dyrare, och mer kända Cipramil. Av det 30 husläkarmottagningarna i Uppsala län - är det idag bara sex mottagningar som klarar målet att var fjärde recept vid depression är det rekommenderade Fluoxetin.