Linköping

Barn kritiska mot reklam

1:47 min

Barn är inte alls så okritiska till reklam som man kanske kan tro. Det hävdar forskare vid Linköpings universitet i en nyutgiven bok.

Anna Sparrman, lektor och docent vid Tema barn vid Linköpings universitet, anser att barn likt vuxna faktiskt kan förhålla sig kritiska till kommersiella budskap, som till exempel reklam i tv.

– Ja, det skulle jag påstå att de kan. Alla kan inte det, men många kan det. Många barn diskuterar också reklam sinsemellan och frågar varandra hur det är och hur det inte är. Det är inte så att barn sitter framför tv:n, tittar på tv-reklam och går därifrån helt påverkade.

Idén till boken föddes i anslutning till den internationella forskarkonferens om barn och konsumtion, som hölls i Norrköping 2010. I boken "Situating child consumption" skriver både svenska och internationella forskare om barn som konsumenter.

Enligt Anna Sparrman har den gängse uppfattningen i Sverige varit att barn ska skyddas från reklam. Men en slutsats som forskarna vid Linköpings universitet har dragit är att barn kan vara kritiska till reklambudskap.

Barn resonerar med sig själva, sina kompisar och sin familj kring den reklam de sett. Och det går inte att förklara barns konsumtion utifrån en åldersskala, där barn klarar av vissa saker vid en viss ålder. Visst påverkas barn av reklam, men det gör vuxna också.

Anna Sparrman medger att forskningen inte gör det enkelt för de politiker som ska stifta lagar om reklam som riktar sig till barn, som till exempel vilka regler som ska gälla för tv-reklam.

– Jag tror i grund och botten att man måste tänka om hur man ser på barn. Och när man tänker om blir det komplicerat, men det blir inte ogörbart att göra lagar. Men lagarna måste kanske grunda sig på annat än att barn under tolv år inte ska se tv-reklam, för att de inte kan förstå det. Det håller inte riktigt, skulle jag vilja påstå.