Grekland får ut nödlån på nära 44 miljarder euro

1:25 min

Grekland får nya utbetalningar av nödlån och även ny hjälp att minska sin enorma statsskuld. I natt enades euroländerna om åtgärder som väntas ge Grekland skuldlättnad på runt 40 miljarder euro.

Dessutom kommer löften om ytterligare skuldnedskrivningar om det behövs i framtiden. Chefen för valutafonden IMF, Christine Lagarde, har lyckats pressa euroländerna att hjälpa Grekland till en mer hållbar skuldnivå.

– IMF ville säkerställa att euroländerna själva vidtog de nödvändiga åtgärderna för att få Greklands skuld på en mer hållbar väg, och jag kan i natt säga att det har uppnåtts, sa en nöjd Christine Lagarde på en presskonferens i Bryssel i natt.

Tillsammans väntas de "nödvändiga åtgärderna" ge Grekland en skuldlättnad på runt 40 miljarder euro, vilket motsvarar en 20-procentig minskning av den grekiska statsskulden i relation till landets samlade ekonomi (BNP).

Det handlar bland annat om sänkta räntor på euroländernas lån till Grekland, förlängda löptider på lånen och att euroländerna avstår från sina centralbankers framtida vinster på innehav av grekiska statsobligationer.

Dessutom binder sig euroländerna vid att vidta ytterligare åtgärder framöver om det krävs för att Grekland ska få ner sin statsskuld år 2022 till en bra bit under 110 procent av BNP.

Nästa år väntas Greklands skuld ligga på nästan 190 procent av BNP, och det här nya skuldmålet och löftet är det hittills tydligaste tecknet på att euroländer som Tyskland kan vara på väg att backa från sitt tidigare absoluta nej att skriva av en del av sina lån till Grekland.

De skuldavskrivningarna kan i så fall komma efter 2016, när Grekland beräknas ha ett visst överskott i sin statsbudget, borträknat kostnader för landets gigantiska lån.

Nattens överenskommelse innebär också att Grekland nu slutligen får den utbetalning av nödlån som euroländerna har hållit inne ända sedan i somras. 34,4 miljarder euro kommer betalas ut i december, efter formellt godkännande från flera euroländers parlament.

Under första kvartalet nästa år kommer ytterligare drygt 9 miljarder euro att betalas ut till Grekland. De här pengarna är nödvändiga för att Grekland ska hålla sig flytande ekonomiskt.

Eurogruppens ordförande Jean-Claude Juncker vill betona värdet av nattens överenskommelse.

– Det här handlar inte bara om pengar. Det här är löftet om en bättre framtid för det grekiska folket och för hela eurozonen, säger Juncker.

Euroländerna lovordar nu Greklands beslut under hösten om ytterligare budgetåtstramningar och samhällsreformer. Ändå finns en fortsatt misstro mot landet som hittills inte har kunnat leva upp till villkoren i de två räddningspaketen.

Framtida pengar till Grekland kommer hamna på ett slags "låst konto", och euroländernas räddningsfond EFSF kommer göra noggranna kontroller av att pengarna faktiskt går till det de är menade för; bland annat att betala tillbaka tidigare skulder.