Åsa leder s-studenterna

Åsa Westlund från Anderstorp föreslås bli ny ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.
Åsa Westlund förordas av en enig valberedning och väntas bli vald imorgon av studentförbundets kongress, som öppnades i Kalmar idag.