Serie: Det delade Sverige Andersberg i Halmstad - det lyckade exemplet - Grannsamverkan bryter nedåtgående spiral

22 min

Under hösten har vi här i Studio Ett sänt fem fördjupande reportage från några av de mest utsatta områdena i Sverige. Områden som regeringen bland annat uppmärksammats i sin så kallade Nystartszons rapport. De här reportagen har visat att den segregation som tidigare bara fanns i de stora städerna nu också återfinns i bostadsområden på mindre orter. I Nävertorp Katrineholm, Kärna ängar Borlänge, Lagersberg Eskilstuna och Skäggetorp i Linköping.

Idag ska vi besöka ännu ett område som tills alldeles nyligen låg på den här listan för särskilt utsatta områden, men som nu lyckats vända den nedåtgående spiralen. I området Andersberg i Halmstad har det kommunala bostadsbolaget de senaste 5 åren satsat 200 miljoner kr på att rusta upp husen och ett projekt för grannsamverkan har minskat känsla av otrygghet. Men ohälsotalen är fortfarande mycket höga. Hör reportage av våra reportrar Katarina Gunnarsson och Marcus Eriksson.