Riddarhyttan

Höga halter av arsenik vid Bäckegruvan i Riddarhyttan

1:49 min

Höga halter av metallen arsenik har hittats vid Bäckegruvan i Riddarhyttan. Avfallet har legat länge i marken och området tillhör ett av de mest förorenade i Västmanlands län.  Nu ska länsstyrelsen undersöka området närmare. 

Anna-Lena Olsson är miljöhandläggare vid länsstyrelsen och samordnare av de förorenade områdena i länet:

– Det är ett gruvområde och det finns gruvavfall i området och det innehåller delvis höga metallhalter.

Som arsenik och kobolt och det är inga trevliga ämnen?

– Nej vid Bäckegruvans område är det ju mycket arsenikhaltigt avfall runt om.

Hur förorenat är det egentligen?

– Den del som är undersökt påvisar höga metallhalter och då framförallt arsenik vid Bäckegruvans område.

Finns det en risk för människors hälsa idag, för de som bor intill det här området?

– Man ska undvika intag av växter och avfallssanden som finns på området, säger Anna-Lena Olsson.

I förstudien som länsstyrelsen ska genomföra så är det en sjö som ska undersökas närmare, och i sjön finns också en hel del gruvavfall. I närheten av sjön har även ett sandmagasin legat och en vik av sjön är utfylld av anrikningssand.

En markundersökning som nyligen gjorts i ett 45 hektar stort område vid Myrbacksfältet visar att det finns höga halter av arsenik i marken. Ett ämne som är hälsofarligt att äta och inandas och som är cancerframkallande. De förorenade området är ett av de 32 mest förorenade i länet och ligger på fjärde plats av de prioriterade objekt länstyrelsen har på sin lista.

På frågan om det är en risk för människors hälsa att bada och fiska i sjön så vill inte Anna-Lena Olsson idag ge ett rakt svar:

– Vi kommer att göra kompletterande undersökningar på nedre Skärsjön under nästa år och då kommer vi förhoppningsvis att kunna ringa in den frågan bättre än idag.

Så ni vet inte idag?

– Idag vet vi inte det.

Hur är det möjligt med tanke på att det har legat där så länge och ni har vetat att det är förorenat?

Vi har inte gjort undersökningar av sjön tidigare, men det ingår i de undersökningar som vi ska göra nästa år, säger Anna-Lena Olsson.

Har dricksvattnet påverkats?

– Det kan jag inte svara på. Det ingår också i de undersökningar som planeras, att följa upp dricksvattenförsörjningen i området. När det gäller enskilda vattenbrunnar så ansvarar ju varje fastighetsägare att undersöka kvalitén på sitt vatten, säger Anna-Lena Olsson.

En miljöteknisk undersökning beställd av tidigare verksamhetsutövare i området har nyligen gjorts av företaget Elander miljöteknik. Företaget undersökte då 45 hektar vid nyare delen av Myrbacksfältet och Bäckegruvan. En rapport från den undersökningen var klar i april 2012.