Här är utbildningarna som ger jobb om fem år

1:57 min

Akademiska utbildningar ökar chansen till jobb och minskar risken för arbetslöshet, enligt facken i Saco. En ny rapport pekar ut biomedicinska analytiker som en grupp som kommer att ha extra goda förutsättningar på arbetsmarknaden framöver.

För  Yousra El-Baba, som blev klar med utbildningen i somras, var det lätt att få jobb.

– Det var inte så svårt eftersom jag sommarjobbade där förra året och skulle sommarjobba i år. De flesta av mina vänner som har velat ha ett jobb har redan fått ett, säger Yousra El-Baba.

Den som påbörjar en utbildning nästa år till biomedicinsk analytiker, gymnasielärare i yrkesämnen, receptarie eller tandläkare har extra goda förutsättningar att få jobb om fem år.

Det visar en bedömning om arbetsmarknadsläget från akademikerfacken i Saco. Sämre möjligheter får de som blir veterinärer, kommunikatörer och utbildar sig till kulturyrken.

Förra året var arbetslösheten bland dem som studerat minst tre år på högskolan 3,7 procent jämfört med 7,5 procent för hela arbetsmarknaden, enligt siffror från SCB. Och utbildning är det generella rådet för den som ska ut i arbetslivet.

– De som har en treårig högskoleutbildning eller mer har större jobbchanser och lägre arbetslöshetsrisk, säger Sacos arbetsmarknadsutredare Eva Oscarsson.

Även för bland annat ekonomer, ingenjörer och jurister bedöms jobbchanserna bli relativt goda. Facket tror på balans mellan utbud och efterfrågan om fem år. Men frågan är om den som ska plugga ska välja med hjärtat eller med hjärnan.

– I första hand utgå ifrån sig själv, sina intressen, styrkor och drömmar. Men det är lika viktigt att tänka efter hur arbetsmarknadsutsikterna ser ut för just det yrket, som utvecklingsmöjligheter, lön och om man måste flytta för att få det, säger Eva Oscarsson på Saco.

Bland vissa akademikeryrken där konkurrensen om jobben är liten är lönen sämre. Det märker den nybakade biomedicinska analytikern Yousra El-Baba.

– Det känns bra att arbetsmarknaden ser ljus ut, dock får vi jättegärna jobba för att höja lönen där det brister. Men de flesta vill ju ha ett jobb så de kanske går med på en lägre lön, säger hon.