Dyrare att besöka läkare

Västra Götalandsregionen tittar just nu på olika förslag för att få ordning på ekonomin inom sjukvården. Ett förslag är att höja patientavgifterna och priset på sjukresor. Förra året kostade sjukvården 100 miljoner kronor mer än vad regionen budgeterat för. De olika sparförslagen ska presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 30:e maj.