Chocksiffror om långtidssjuka

Antalet långtidsjukskrivna i Blekinge har nästan fördubblats det senaste året. Det visar Försäkringskassans senaste sammanställning av sjukfrånvaron för 2001.
Under förra året var över 4000 personer Blekingar sjukskrivna längre än 28 dagar. Det motsvarar en ökning på cirka 30 procent jämfört med föregående år. Ökningen av sjukskrivningarna är störst bland dom som arbetar inom den offentliga sektorn. Det beror på omorganisation och resursnedragningar, tror Christina Svensson, en av författarna bakom sjuksammanställningen. För länet innebär fjolårets 4000 långtidssjukskrivningar en kostnad på 560 miljoner kronor.