Västernorrland

Snabba åtgärder krävs för att rädda vildlaxen

1:40 min

Det är bråttom med åtgärder i Ångermanälven och dess biflöden om vildlaxen ska kunna överleva om inte hela ekosystemet ska gå förlorat. Det kom fram på ett möte igår då representanter för Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen träffade medlemmar i områdets fiskevårdsområden.

Mycket snack och ingen verkstad, var den allmänna uppfattningen bland deltagarna på mötet som handlade om nödvändiga åtgärder för Ångermanälven med biflödena Faxälven och Fjällsjöälven.

Det gäller deltagarna från olika fiskevårdsområden i området, men också deltagarna från olika myndigheter som känner sig bakbundna av förlegad lagstiftning och brist på initiativ från politiska beslutsfattare.

– Vi måste hålla oss inom ramarna, suckade Åke Bengtsson, chef för Vattenmyndigheten distrikt Bottenhavet.

Han utlovade dock skarpare formuleringar i den åtgärdsplan som nu tas fram för distriktet.

– Vi kan ju bara ge anvisningar till andra myndigheter om vad som ska prioriteras och vad som ska göras. Sedan ska de ta vid med de vertyg som finns, dvs den lagstiftning som finns, säger Åke Bengtsson

– Den här gången ska vi bli tydligare när det gäller vem som har ansvaret, bristen i den gamla åtgärdsplanen är otydlighet och det skapar passivitet, menar han

Och Göran Jonzon, ordförande i ÅFF:s fiskeråd var trots bristen på konkreta besked nöjd med mötet.

– Det går oerhört långsamt, men den här typen av möten med olika intressenter på plats är ändå viktiga, menar han.

– Det går att rubba också en supertanker om man sätter fingret emot med ett jämnt tryck. Det är ingen indé att springa in i den med huvudet före, det säger bara tjong i plåten. Ett långsamt nötande kommer att ge resultat.

Stig Edfast
stig.edfast@sverigesradio.se