Eskilstuna

Skola drar sig ur kyrkligt adventsfirande

2:45 min

Björktorpsskolan i Eskilstuna drar sig ur en mångårig tradition som skolan haft tillsammans med Missionsförsamlingen kring advent. Anledningen är en nytolkning av skollagen som rektorn gjort.

I morse ringde rektorn Leif Andersson till pastorn Claes-Göran Ydrefors och berättade att det inte kommer några elever till adventssamlingen som var planerade till i förmiddags.

-- Det kom lite chockartat. Det är en enfaldig diskussion. Vi har adventssamlingar i St:Eskilskyrkan och terminsavslutningar inför sommaren och samarbetar med skolan inför påsk och All helgona. Vi skulle ha två samlingar på förmiddagen inför advent. Tända adventljus och sjunga sånger och berätta vad advent handlar om. Vi hade förberett ett drama om julberättelsen. Vår målsättning är att tala om vad traditionerna handlar om, säger pastorn Claes-Göran Ydrefors, som är förvånad över att skolan backade.

Anledningen till att Björktorpsskolan backade är rektorns tolkning av skollagen som säger att det inte är tillåtet att ha adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar ett kristet budskap. Tanken var att elever skulle samlas i  S:t Eskilskyrkan för sin terminsavslutning med en dramatisering av julevangeliet.

– Vår målsättning är att tala om vad traditionerna handlar om för eleverna. Rekommendationerna från Skolverket är inte solklara och det finns en räddshågsenhet från skolans sida. Att inte våga mötet med samhället och med kyrkan. Det kan inte vara rimligt att hålla barnen undan detta som om skolan och eleverna inte har möjlighet att hantera detta. Det är ju ingen gudstjänst som vi bjuder in till. Vi vill berätta vad det betyder och vad det innehåller, säger Claes-Göran Ydrefors.

Rektorn skriver idag ett brev till föräldrarna där han berättar varför skolan valt att hoppa av. Skollagen som säger att det inte är tillåtet att ha adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar ett kristet budskap. Skolan ska nämligen vara icke-konfessionell enligt skollagen, alltså fri från religiösa inslag. Skolor får välja att ha samlingar i kyrkor, synagogor eller moskeér, men ingen elev ska känna att de blir ensidigt påverkade i en trosriktning. Det finns dock religiösa friskolor som får ha konfessionella inslag i utbildningen, men inte i undervisningen.

Och skolan har nu omtolkat skollagen.

– Jag sitter och skriver till föräldrar nu om hur skolan tolkar skollagen. Jag har pratat med Claes-Göran igår kväll och jag ville förhöra mig med vad han skulle berättar i kyrkan och jag är inte opåverkbar av den diskussion som pågår i massmedia. Det står i skollagen: "Det är därför inte tillåtet att ha adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar ett kristet budskap", säger Rektor Leif Andersson.

Men han menar att de inte vill avsluta samarbetet med kyrkan helt och att skolan ska fortsätta att diskutera innehållet vid skolavslutningen som brukar hållas i St.Eskilkyrkan så att det är möjligt att hålla kvar den traditionen.

– Jag som skolledare har en otydlig vägledning från regeringen nu, men utifrån det som finns gör jag min tolkning av Skolverket. Jag hoppas att mitt beslut inte på något vis innebär att kyrkan som lokal inte är möjlig att använda som lokal vid skolavslutningen. Den bör man använda. Vi tolkar saker olika. Det är inget samarbete som Björktorpsskolan vill avsluta. Jag skulle vara tacksam om regeringen och Skolverket hade samma budskap.

I en debatt i eftermiddagsprogrammet i P4 Sörmland tyckte biskopen i Strängnäs stift, Hans-Erik Nordin, att Skolverkets tolkning av skollagen är felaktig.

– Man ska inte tro att när Skolverket gör en ganska minimalistisk tolkning av skollagen, att därmed så hamnar man på någon neutral position. Jag är övertygad om att det kommer så småningom smygas in värderingar, till och med livsåskådningsfragment av olika slag. Jag tycker man skulle kunna tänka sig att elever som är van att vara ute på olika knepiga sajter och undervisas till ett kritiskt förhållningssätt inte ska ta skada av en gudstjänt. Det är att underskatta elever kompetens till kritiskt tänkande.

I samma debatt menade Fredrik Idevall från Humanisterna  att skolelever kan besöka kyrkan, men inte om ett kristet budskap vid exempelvis advent eller skolavslutning till jul eller på sommaren framförs.

– Det handlar om två viktiga principer. Det är ju religionsfrihet och rätten som elev att kunna delta i den obligatoriska skolundervisningen. Jag tycker det är fel av en skola och respektlöst av en kyrka att tvinga barn att delta i religionsutövning.