Sverige röstar för palestinsk uppgradering i FN

9:35 min

Utrikesminister Carl Bildt meddelade i dag via sin blogg att Sverige kommer att rösta ja till en uppgradering av palestiniernas status i FN. Tidigare i dag meddelade Tyskland att de lägger ner sin röst, i stället för att rösta nej, men in i det sista är det oklart hur splittrad EU-linjen blir i frågan.

För ett år sedan föll palestiniernas ansökan om att bli fullvärdiga medlemmar i FN på motstånd från USA i Säkerhetsrådet.

Nu vill palestinierna alltså i stället bli uppgraderade från att som vara "observatörer" till att bli en "observatörsnation" - en stat utan rösträtt.

Enligt Carl Bildt kan uppgraderingen accelerera arbetet med att få till stånd en tvåstatslösning i regionen.

– Det här är en viktig signal för en fredlig tvåstatslösning, säger Carl Bildt till Studio ett i P1.

– Vi har uttalat en mycket stark förhoppning om att den palestinska presidenten ska vara beredd att sätta sig vid förhandlingsbordet omedelbart - han har sagt att han är det, återstår att se – vi hoppas också att Israels premiärminister Netanyahu ska säga samma sak, nu borde förutsättningarna vara bättre, säger Carl Bildt.

Uppgraderingen betyder bland annat att palestinierna kan bli medlemar av olika internationella organ, mest kontroversiellt i Internationella brottmålsdomstolen.

Såväl USA som Israel är mot en uppgradering, och från israeliskt håll finns oro för att uppgraderingen inte kommer att göra det lättare att förhandla.

– Jag har svårt att förstå den reaktionen. Det här innebär att hela arabvärlden, och västvärlden, ställer sig bakom en tvåstatslösning. Israel säger självt att de vill se en tvåstatslösning, säger Carl Bildt.

Tidigare har du sagt att mycket talat emot det här, vad har ändrats sedan dess?

– Då har det handlat om det fulla medlemskapet, det här handlar om något annat.

Så sent som förra veckan lät du tveksam till att säga ja?

– Det rörde en annan frågeställning; det fulla diplomatiska erkännandet, och gäller även nu.

Bildt säger att anledningen till att Sveriges ställningstagande i frågan dröjt varit arbetet med att få till stånd en gemensam EU-linje.

Hur enigt är EU?

– Det är en viktig fråga och det vet vi inte ännu. Jag tror det blir en större uppslutning på ja-sidan nu, jämfört med om vi gått ut med ställningstagandet tidigare.

– Tyskland svängde tidigare i dag från nej till avstår, om det blir någon som röstar nej, det vet jag inte, säger Carl Bildt.

Vilken roll kommer ett oenigt EU kunna spela?

– Om vi hamnar i en situation där ingen EU-stat röstar nej, då har vi fortfarande en rätt stark EU-linje och det tror jag är mycket viktigt för framtiden.

Kommer en fredslösning närmare av det här?

– Jag skulle önska det, men jag tror vi har ett besvärligare läge nu än på länge, säger Carl Bildt.

Ekot