Bäckegruvan

Åtgärder krävs att stoppa spridning av arsenik vid Bäckegruvan

1:39 min

Den arsenik och de föroreningar som finns vid Bäckegruvan i Riddarhyttan måste tas om hand på något sätt. Men vem eller vilka som har ansvar för att sanera gruvområdet är inte helt solklart.

Vilka åtgärder som kommer att krävas är för tidigt att svara på det kommer att krävas åtgärder, säger Anna-Lena Olsson miljöskyddshandläggare vid länsstyrelsens miljöenhet:

– Man kan behöva göra åtgärder ja.

Vilka åtgärder kommer att krävas för att stoppa läckaget av gifter som arsenik som du ser det?

– Det kan jag inte svara på, men någon typ av övertäckning kan bli aktuell, säger Anna-Lena Olsson.

Det som nu är undersökt är ett 45 hektar stort område vid Bäckegruvan, där bland annat höga halter av arsenik och kobolt hittats, samt koppar och barium. Föroreningar från tidigare gruvdrift i området. Nästa år så ska sjön Nedre Skärsjön i området undersökas. Åtgärder kommer att krävas för att stoppa läckaget av metaller. Men vem och vilka som ska betala saneringen av området är oklart:

– Det får man utreda från fall till fall. De undersökningar som är planerade nästa år är bidragsfinanserade av Naturvårdsverket.

Men när det gäller att övertäcka och göra sådana saker?

– Det behöver man utreda innan jag kan svara på det.

Det kan vara tidigare gruvföretag eller?

– Ja den undersökning som du nämnde tidigare som är genomförd förra året, den är utförd av en före detta utförare på platsen, säger Anna-Lena Olsson.

Samtidigt som arbete pågår för att undersöka och senare sanera området så har gruvföretaget Dannemora Mineral AB planer på att öppna Bäckegruvan igen.

Frågan är hur det går att förena med tanke på gamla försyndelser, Anna-Lena Olsson igen:

– Det är svårt för mig att svara på, men man arbetar ju med det här i ett område i Upplands län, Dannemora och från det området finns det bra erfarenheter att dra, säger Anna-Lena Olsson.

Gruvan i Dannemora var även den en nedlagd gruva som gruvföretaget Dannemora Mineral AB nyligen öppnat.