Böter för kommuner utan boenden

Kommuner som inte ordnar omsorg till äldre och handikappade kan få betala böter på upp till en miljon kronor. Det är innebörden i en departementsutredning som kan bli verklighet redan i år.
Sedan flera år har kommunerna ofta problem att tillhandahålla det boende och den vård som äldre och handikappade har rätt till. I en departementsutredning föreslås nu att staten inför straffavgift på upp till en miljon kronor för kommuner som i framtiden misslyckas med att få fram bostäder och vård inom rimlig tid. Förslaget ska gälla för medborgare som fått rätt i domstol men där kommunen svikit. i Skaraborg är det framförallt Skövde som fortfarande har problem att ordna bostad till äldre, men flera andra kommuner i Skaraborg har också fått bakläxa av domstolarna. Redan i sommar kan förslaget komma att beslutas av riksdagen.