Issmältningen större än man trott

1:36 min

Nu kommer forskningsresultat som säkrare än tidigare visar hur världens polarisar minskar i omfattning. Det är bland annat genom att sammanfatta resultat från tre olika övervakningsmetoder som forskarna konstaterar att Grönlands och Västantarktis istäcken minskar snabbare än vad man har trott tidigare.

Veijo Pohjola, professor i naturgeografi vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala Universitet, säger att studierna minskar osäkerheten kring hur mycket havsnivån kommer att stiga framöver.

– Tre olika typer av information visar samma resultat och det är något som minskar osäkerheten väldigt mycket i de här analyserna, säger han.

Vad innebär studien för framtidsprognoser av smältningen av polarisarna?

– Jag skulle säga att man minskat på osäkerheten, det gör att vi blir säkrare på att de prediktiva instrumenten gör rätt saker. Och det andra viktiga är att vi i dag ser vilka regioner som tappar vatten. För några år sedan var det väldigt omtvistat om Antarktis släpper eller låser vatten, men här har man kommit fram till Antarktis totalt sett förlorar vatten.

Men allra viktigast är fortfarande Grönland?

– Ja, den har ökat i betydelse de senaste tio åren. 2007 gjorde IPCC en prognos på en halmeters havsytehöjning kommande hundra åren , men då visste man inte att Grönland redan börjat smälta, idag ligger prognosen på kanske över en meter och situationen är allvarligare än vi såg för fem, sex år sedan.

Referens:  Shepherd et al. A reconciled estimate of ice sheet mass balance. Science 30 November 2012, DOI: 10.1126/science.1228102.

Joughin et al. Ice-Sheet Response to Oceanic Forcing. Science 338 2012.