Vattenförgiftning vid födsel

Läkare varnar för att födande kvinnor som dricker för mycket vätska kan utsätta både sig själva och barnen för fara.
Det är en grupp barnläkare på Danderyds sjuk. En grupp barnläkare på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset varnar i en rapport i kommande numret av tidskriften Acta Paediatrica för riskerna med födande kvinnor som dricker för mycket vätska. Detta efter att åtta fall av vattenförgiftning har inträffat vid nämnda sjukhus i samband med förlossningar. I samtliga fall har både mammor och barn klarat sig utan några men. Vattenförgiftning innebär att kroppens salt- och vattenbalans är rubbad. Mammorna kan drabbas av onormal trötthet, huvudvärk och i allvarliga fall medvetslöshet och kramper. Nyfödda barn har fått symtom som kramper och svårigheter att andas. Mikael Norman, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, rekommenderar födande kvinnor att inte dricka mer än i genomsnitt en deciliter i timmen,