Kritik mot tvångsåtgärder i demensvården

1:28 min

Regeringens lagförslag om att tillåta vissa tvångsåtgärder inom demensvården får kritik av Demensförbundet.

– Vi tycker att man börjar i fel ände. Det handlar inte bara om att låsa in eller att ta till de här tvångsåtgärderna. Först måste man se till att vården fungerar optimalt och det gör den inte i dag, säger Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet.

Det lagförslag som regeringen nu lägger fram tillsammans med Socialdemokraterna handlar om att de vill ge de demenssjuka större trygghet, säger barn- och äldreministern Maria Larsson. Hon håller med Demensförbundet om att man ska ta till alla andra åtgärder som att det finns tillräckligt med personal och att lokalerna är bra, innan man tar till inlåsning.

– Det här är ingenting man tillgriper som en förstahandsåtgärd, utan det är en sistahandsåtgärd som man tar till när man har uttömt alla andra möjligheter, säger barn- och äldreministern Maria Larsson.

I utredningen har man tittat på andra nordiska länder, och ministern jämför gärna med Norge där det sägs att när lagstiftningen om inlåsning blev tydligare var det färre som blev inlåsta.

Den svenska lagen kommer att gälla först från den 1 juli 2014, och det är för att kommunerna ska ha gott om tid på sig att förbereda sig.

Men Stina-Clara Hjulström på Demensförbundet är inte nöjd.

– Vilket ramaskri det skulle bli om man tänker sig att man hade nattis för 3-4-åringar och satte blöja på dem, gav dem välling, låste in dem och gick därifrån. Man kan inte jämföra barn och dementa, för det är vuxna människor, men deras behov av trygghet och närhet är densamma.