Kommunala jaktmarker

Jägarförbundet Karlstad-Hammarö vill att Karlstad Kommun ska avsätta mark så att ungdomar som inte har tillgång till egna marker får möjlighet att ägna sig åt viltvård och jakt.
Intresset från ungdomarnas sida är mycket stort, vilket olika projekt inom skola och studiecirklar visar, skriver Jägarförbundet i ett brev till Karlstads Kommun. Även det nya Viltvårdsgymnasiet i Forshaga som ska starta till hösten ställer sig bakom förslaget.