Palestina blir observatörsstat i FN

2:00 min

FN:s generalförsamling har med överväldigande majoritet beslutat att Palestina ska få status som observatörsnation – ett steg på vägen mot ett fullständigt erkännande. Beslutet har mest symbolisk betydelse men det ger också palestinierna större inflytande i den internationella politiken.

Ovationerna från de som stödde den palestinska ansökan gjorde att den sittande ordföranden i generalförsamlingen knappt kunde göra sig hörd när han skulle förkunna röstresultatet.

138 länder röstade för, bara nio emot, bland dem Israel och USA. 41 länder lade ner sin röst.

Därmed har Palestina blivit uppgraderat från att tidigare bara varit en observatör till att nu betecknas som en observatörsnation i FN.

In i det sista försökte Obama-administrationen förmå palestinierna att dra tillbaka sin ansökan, bland annat med hot om att stoppa utlovad ekonomisk hjälp. Men det lyckades inte och omröstningen i generalförsamlingen blev ett allvarligt nederlag för Israel och USA.

Israels FN-ambassadör Ron Prosor sa i debatten att uppgraderingen av Palestina var en tom gest och att en verklig palestinsk stat bara kan upprättas i förhandlingar med Israel.

Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa att omröstningen kan användas för att återigen få i gång förhandlingsprocessen.

För ett år sedan gjorde palestinierna ett misslyckat försök att bli fullvärdig medlem i FN. Det man nu uppnått – observatörsnation utan rösträtt – har främst symbolisk betydelse, men det innebär en diplomatisk seger i och med att stödet blev så brett.

Fast i praktiken är de lika långt från en egen stat som tidigare.

En skillnad är att Palestina kommer att kunna delta i debatter i FN och också bli medlem i olika FN-organ.

Det Israel fruktar mest är att Palestina skulle komma med i Internationella Brottmålsdomstolen. Det skulle öppna upp för att Israel skulle kunna stämmas inför domstolen för vad palestinierna anser är krigsbrott.