Sambandet mellan kejsarsnitt och astma utreds

2:05 min

Man har trott att kejsarsnitt har hängt ihop med en ökad risk för astma hos barn - men nu kompliceras den bilden, för enligt en ny svensk studie så är det enbart akuta kejsarsnitt som kan kopplas högre förekomst av astma hos barnen, och inte planerade kejsarsnitt.

Barnläkaren och docenten i pediatrisk epidemiologi Catarina Almqvist Malmros på Karolinska instituteth lett studien.

– Det är nytt på det sättet att förut har man sett ett samband mellan astma och kejsarsnitt, men det vi ser här är att det bara är hos de med akut kejsarsnitt. Och det där kan man förklara på så sätt att de barnen som är födda med akut kejsarsnitt är de sjuka barnen, alltså barn som riskerar att få en komplicerad förlossning antingen pågrund av att barnet är sjukt eller att mamman är sjuk.

Enligt barnläkaren Catarina Almqvist Malmros kulle det alltså kunna vara själva den sjukdom hos barn eller mamma har , och ibland leder till akut kejsarsnitt, som kan förklara varför de barnen oftare får astma så småningom. För de barn som föddes med planerat kejsarsnitt fick inte astma oftare än barn som föds på vanligt sätt.

Det Almqvist Malmros och hennes kollegor har gjort är att via register följt 87 500 svenska syskonpar födda på 1990-talet. Och så har de tittat på hur man föddes fram: på vanligt vaginalt sätt eller om barnet opererades fram via planerat kejsarsnitt eller förlöstes med akutkejsarsnitt.

Och bland alla syskon kunde man tydligt se att det var 13 procent ökad risk för astma för de som fötts fram via akut kejsarsnitt, och den tendensen såg man också bland syskonen som förlöst på olika sätt och där bara en fått astma.

Tidigare studier har pekat på att kejsarsnitt i sej skulle kunna bidra till astma, som en del i den så kallade hygienhypotesen. Där handlar det om att man antagit att barnets väg genom mammans underliv skulle ge det tillgång till mammans bakteriekultur och därmed skydda mot astma. Men frågan är om den hypotesen kan avlivas i och med den här studien?

– Man kan inte avvisa hypotesen helt, men vi kan inte visa att det är så i våran studie. Nu är det här en registerbaserad studie, så man skulle vilja gå vidare och titta på andra faktorer i en mindre studie.

Det handlar då om att titta faktorer vid förlossnigen, på moderkakan, navelsträngen, och på barnens lungfunktion när det blir äldre.

Referens: Almqvist C et al " The impact of birth mode of delivery on childhood asthma and allergic diseases -a sibling study" Clin Exp Allergy 2012 42 (9)1369-76 )