Gastric bypass sänker blodtrycket

1:33 min

En studie på 4 000 patienter med fetma visar att de som opererats med så kallad gastric bypass får en bestående sänkning av sitt blodtryck. Mest beror det på den kraftiga viktminskningen men själva metoden i sig verkar göra att blodtrycket håller sig på en lägre nivå, visar forskning från Sahlgrenska Akademin.

Det finns i princip två typer av magsäcksoperationer i Sverige - den äldre bandoperationen där man snörper åt magsäcken med ett elastiskt band för att man ska äta mindre och så gastric bypass. Då förs maten förbi magsäcken rakt in i tunntarmen.

För första gången har man så många patienter opererats med de oilka metoderna att deras effekter kan jämföras med varandra. Och resultatet är glädjande fastän man inte riktigt vet hur kroppen gör, säger Lars Fändriks professor vid avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning vid Sahlgrenska akademin.

Mest går blodtrycket ner för att patienterna tappat så mycket i vikt efter operationen och förhoppningvis har sundare vanor men de patienter som fått en gastric bypass går mest ner i vikt och håller den lättare och blir i högre utstäckning av med diabetes och olika hjärt-och kärlsjukdomar som den tidigare fetman orsakat. Och nu tillkommer den tydligt blodsänkande effekten.

--Man kan säga att gastric bypass har en inbyggd blodtryckssänkande effekt utöver viktreduceringn, säger Lars Fändriks.

Nu vill forskarna ta reda på vilka mekaniskmer som ligger bakom för att småningom kunna minska antalet operationer och kunna medicinera de kraftigt överviktiga patienterna istället.

I Sverige gernomförs årligen drygt 9 000 fetmaoperationer - nästan bara gastric bypass.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

Reporter: Epp Anderson P4 Göteborg