Strid om restaurangnedläggning

Idag träffar det kommunala pensionärsrådet i Arboga socialnämnden för att försöka rädda restaurangen på äldreboendet Strömsborg. Socialnämnden har fått hård kritik, bland annat från PRO, mot beslutet att lägga ner restaurangen.
Restaurangen är till för äldre kommuninvånare, som inte bor på äldreboendet, men som själva kan ha svårt att laga mat. Socialnämndens ordförande Kjell Söderström säger till P4 Västmanalnd att man måste prioritera vården och omsorgen om de äldre, och att man därför inte kan ha kvar den här restaurangservicen.