Färdigt snabbare än planerat

Ombyggnaden av Stålforsskolan och Konserthallen i Eskilstuna ser ut att blir klar tidigare än planerat.
Om Konserthallen ska byggas om, enligt planerna, så innebär det att bygget återupptas hösten 2003, men eftersom det just nu är ekonomiskt gynnsamt med entrepenader så byggs allt om tidigare - så allt blir klart till sommaren nästa år. Det innebär att 7 miljoner från Vuxennämndens del av investeringsbudgeten omdisponeras till kultur- och fritidsnämnden.