Skadestånd från bilsprängarna

Skadeståndet till de två litauiska bärplockare som i augusti utsattes för ett sprängattentat utanför Boden höjs från drygt 100 000 kronor till drygt 150 000 kronor.
I onsdagens dom från Hovrätten för övre Norrland ändras dock inte fängelsestraffens längd. Fyra män i åldern 19-23 år dömdes tidigare av Bodens tingsrätt för sprängningen. Straffet blev två års fängelse för 23-åringen och sex månader för de andra.