Långa straff för folkmord

På fredagskvällen kom domarna för de fyra rwandier som dömts för krigsbrott i en belgisk domstol. De fyra döms till mellan 12 och 20 års fängelse vardera.
Två av de dömda är nunnor, som lämnade över uppemot 8.000 tutsier, som gömt sig i deras kyrka, till hutumilisen. De två andra som dömdes är en före detta minister och en affärsman som har hjälpt hutumilisen att döda och bränna tusentals flyktingar som försökte fly från det etniska våldet. De fyra dömda bor idag i Belgien och dömdes enligt en lag som ger möjligheten att ställa boende i Belgien inför rätta, oavsett nationalitet, för brott begångna i annat land. Omkring 800.000 människor dödades i Rwanda sommaren 1994.