Riddarhyttan

Crossåkning på gruvavfall kan omprövas

1:57 min

Trots höga halter av arsenik och koppar är det tillåtet att åka crossmotorcykel på förorenat gruvavfall i Riddarhyttan. Ett ställe där man åker är vid Övre Källfallet, där länsstyrelsen nu ska göra en fördjupad undersökning i det förorenade området. 

Men hur stor risk det är att köra där kan inte Anna-Lena Olsson vid länsstyrelsen svara på:

– Det kan jag inte svara på, utan att vi har gjort de här undersökningarna nästa år.

Så det är för tidigt att säga att det är farligt eller?

– Det finns ju metaller i sanden och det dammar när man åker, exakt vilka medicinska risker det är när man åker det kan jag tyvärr inte svara på, Anna-Lena Olsson.

Det är framförallt koppar och ovanliga metaller som lantan och serium som finns i slagghögarna vid övre Källfallet.

Men det är inte bara vid Källfallet i Riddarhyttan det körs cross, det görs också på andra sidan stora vägen, på Bäckegruvans område och trots arsenik i området så har Skinnskattebergs motorcykelklubb sin verksamhet där:

– Det stämmer.

Och?

– Tillsynen över motorcrossbanan har miljökontoret i Skinnskatteberg, du behöver ställa frågan till dem om vilka åtgärder de tänker vidta med anledning av det, säger Anna-Lena Olsson.

Ansvaret är kommunens, säger Anna-Lena Olsson, men hitintills har inte Skinnskattebergs kommun och miljö och byggnämnden förbjudit crossåkning på gruvområdet där det finns höga halter av arsenik i marken. Det man gjort är att man 2010 fattat beslut om att banan ska vattnas före åkning och att de som kör på banan ska av hälsoskäl ta urinprov för att kontrollera spår av arsenik.

Men beslutet som tidigare fattats kan komma att omprövas, det säger Miljöpartisten Sheila Imamovic-Skog som är ny ordförande i miljö och byggnämnden.

– Om det är så att det är ett gammalt beslut, som ger rätt att åka där så kan det beslutet komma att ändras med tanke på nya undersökningar, säger Sheila Imamovic-Skog (MP).

På miljö och byggnadsnämndens nästa möte, 12 december kommer frågan om crossåkning i Riddarhyttan att beröras av nämnden, säger Sheila Imamovic-Skog.

I en miljöteknisk undersökning som blev klar våren 2012 så står det att det är klart olämpligt att tillåta en motocrossbana inne på Bäckegruvans område.

Med anledning av den rapporten och de hälsoundersökningar som krävs, ifrågasätter Sheila Imamovic-Skog tillståndet, men hon säger till P4 Västmanland att det är ett beslut som nämnden måste fatta.