Löften om hjälp till jobb

Efter att Alliansen kom till makten 2006 infördes en Jobb- och utvecklingsgaranti som innebar att långtidsarbetslösa skulle erbjudas nya sätt att komma in i arbetslivet.
Samtidigt bjöds privata företag in som ett komplement till arbetsförmedlingen. Jobbgarantin med de olika faserna – 1, 2 och 3 – och de nya aktörerna på marknaden har debatterats OCH kritiserats.

Kaliber – om snabbväxande företag, pressade priser och löften om att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb.