Äldreomsorg på entreprenad

Nu är det klart vem som tar över delar av äldreomsorgen i Habo kommun. Det är företaget Attendo Care som vunnit entreprenadupphandlingen.
Socialnämndens orförande Claes Näslund (m) säger till Radio Jököping att Attendo Care är det företag, bland de sex inkomna anbuden, som är bäst både kvalitets- och prismässigt. Äldreomsorgen i Habo kostar idag, i runda tal, kommunen 20 miljoner kronor om året - Attendo Care har sagt sig klara uppdraget med 3-4 miljoner kronor mindre. Men Claes Näslund menar att det inte finns någon anledning för personalen att känna oro för sina jobb.