Farliga larmbågar

Larmbågarna som finns för stöldskydd i butikerna kan vara en hälsofara för kassapersonal som dagligen står nära bågarna. Arbetslivsinstitutets mätningar visar att magnetfälten i bågarna kan vara så starka att gränsvärdena överskrids.