Miljoner till bevarad service

Länsstyrelsen i Västerbotten får 2,9 miljoner kronor för att bevara och utveckla den kommersiella servicen i glesbygden.
Pengarna är en del av de totalt 20 miljoner som regeringen avsatt för att motverka att tillgången på service i utsatta områden försämras. Statsråd Ulrika Messing säger i ett pressmeddelande att en fungerande lokal service är en förutsättning för att vi ska få en hållbar utveckling i alla delar av landet.