Väghållare trots motstånd

Vägverket har tidigare beslutat dra in det allmänna underhållet för väg 706 i Åmsele - tvärt emot fastighetsägarnas vilja.
I måndags inleddes den lantmäteriförättning som skall fördela bybornas ansvar för vägen. Trots påtryckningar från både Vägverkets och Lantmäteriets representanter på mötet stod byborna på sig. Det blir ingen vägförening innan vi vet vad vi tar över, säger de. Vägverket skall nu besiktiga vägen. Med på mötet i måndags kväll var även kommunfullmäktiges förste vice ordförande i Vindeln, centerpartiets Yvonnie Karlsson. Vindelns kommun betalar 30 procent av kostnaderna för enskilda vägar i kommunen. Staten bidrar med 60 procent. Yvonnie Karlsson tycker att det är dåligt av Vägverket att försöka tvinga på människor ett ansvar de inte är beredda att ta.