Lasso

Olof glömmer inte rasten

8:12 min

En femtedel av elevernas skoltid består av raster. Ofta är det bara ett avbrott mellan två lektioner utan någon speciell tanke, där mycket tråkigt kan hända. Men i Tenhultsskolan utanför Jönköping har rastpedagogen Olof Jonsson ändrat på detta.

Ett exempel som visar på att rastverksamheten inte fungerar är att vissa undersökningar pekar på att hälften av all mobbning i skolan sker på just rasterna. Men i Tenhultsskolan utanför Jönköping har rastpedagogen Olof Jonsson ändrat på detta.

Under de senaste åren har han byggt upp en omtyckt och omtalad verksamhet som går ut på att stärka och utveckla rasten genom att leda aktiviteter för de elever som vill vara med.

Utbildningsradions program Lärarrummet - som låter landets främsta pedagoger visa sina unika sätt att undervisa, som goda exempel - har följt Olof Jonssons arbete.

Olof Jonsson menar att rasten är minst lika viktigt som vilken lektion som helst.

– Om vi tittar på rasten som sådan i skolan, vad är en rast? Varför har vi rast? Det är en del av skolan. Kan vi koppla den till LGR11? Självklart, säger jag. Då måste man också fundera på om det kan ge ökad måluppfyllelse för eleverna. Ja, det hävdar jag.

En lärare förbereder sig för en lektion på bästa sätt. Hur förbereder man eleverna för lektionen? Jo, genom rasten och då gäller det att göra den bra. Att man uppfyller den lustfylld så man är redo för 40 minuter matte, eller vad det nu är. Rasten är till för att förbereda, göra det möjligt för annan inlärning, säger Olof.

Olof Jonsson är rastpedagog. För Olof Jonsson och eleverna på Tenhultsskolan är rasten något mycket mer än ett avbrott mellan lektioner. Under de senaste åren har han byggt upp en omtyckt och omtalad verksamhet som går ut på att stärka och utveckla rasten genom att leda aktiviteter för de elever som vill vara med.

Det fanns problem på skolan och vi behövde utveckla något kring rasten, säger Olof, som också påpekar att ca 50 procent av mobbningen i skolan sker på raster.

– Rasten är viktig och motsvarar ca 20 procent av en skoldag, nästan lika mycket som till exempel svenska, avslutar Olof Jonsson, som var en av tre nominerade till årets Lärarpris. Olof Jonsson formella utbildning är fritidspedagog.

UR:s program Lärarrummet sänds torsdagar 21.03 i P1.

KOMMENTERA: Är rasten en glömd verksamhet på skolan?