Enad EU-protest mot Israels nya bosättningsplan

1:59 min

EU-länderna samlade sig i dag till en gemensam protest mot Israels planer på nya bosättningar. ”Vi är extremt oroade av de uttalanden som har gjorts”, säger Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

– Från den europeiska unionen har vi i går reagerat mycket starkt. I Stockholm är israels ambassadör just nu uppkallad till UD för att ytterligare understryka vår uppfattning i denna fråga, sa Carl Bildt från riksdagens talarstol vid en debatt om Gazakonflikten i dag.

– Samma sak sker i bland annat London och Paris, och vi kommer tillsammans med andra EU-länder diskutera de ytterligare steg som kan bli aktuella.  

Vad var budskapet till den israeliska ambassadören?

– Att vi är utomordentligt, extremt, oroade av de besked som kommit och de uttalanden som har gjorts. Vi ville ha ett klarläggande framförallt när det gäller det område som heter E1, som är speciellt känsligt i Jerusalem. Vi begär att man ska ta tillbaka de här beskeden och skapa klarhet på den punkten.

Det område du kallar för E1 – innebär det att Västbanken skulle klyvas i två delar. Och vad innebär det i sin tur?

– Om detta område, som ligger öster om östra Jerusalem, skulle börja bebyggas med israeliska bosättningar så klyvs Västbanken de facto i två delar. Och det skulle, som FN:s generalsekreterare sa i går, kunna vara ett nästan dödligt hot mot möjligheten att åstadkomma en tvåstatslösning.

Det som händer nu är att EU-länderna väntar på mer exakta besked från den israeliska regeringen om planerna på nya bosättningar. Sedan ska EU:s utrikesministrar ta upp frågan på sitt möte i Bryssel om en vecka.

Men Bildt säger också till Ekot att det kommer att dröja innan några fredsförhandlingar kommer i gång.

– Det kanske inte är för dagen, det är en israelisk valrörelse. Men efter valet ska förhandlingar komma igång och det ska finnas beredskap för detta.

Varför säger du att israelerna inte behöver inleda några fredsförhandlingar förrän efter valet, det är ju i januari, nu är det bara början på december?

– Förutsättningarna för att få igång dem är rätt begränsade, mitt i en israelisk valrörelse. Det viktiga är ju att det inte sker sådana låsningar att det inte finns förutsättningar att få igång dem därefter.