200 år gamla träd ska bort

Domkyrkoförsamlingen i Linköping vill fälla fyra gamla träd i Domkyrkoparken för att kunna bygga ut ett underjordiskt förråd.
Carl Blomqvist som är stadsträdgårdsmästare i Linköping vill förhindra en fälling av träden som uppskattningsvis är 200 år gamla. Träden är ett karaktärsfullt inslag i parken och de är dessutom värdefulla ur ekologisk synvinkel, säger han. Förhoppningen är nu att domkyrkoförsamlingen ska invänta en ny översiktsplan för domkyrkoområdet o Slottsparken innan man börjar bygget.