Republikanerna har lagt sitt första budgetkort

1:50 min

Den republikanska oppositionen har nu kommit med sitt första egentliga bud om hur USA ska undvika en ekonomisk härdsmälta vid årsskiftet. Men republikanernas alternativ ligger fortfarande mycket långt ifrån vad president Obama föreslagit, och det är fortfarande långt till en uppgörelse, om det alls blir någon.

Så fort presidentvalet var över satte sig demokrater och republikaner ner och började diskutera hur man ska undvika att trilla ner i en ekonomisk avgrund när 2013 börjar.

Om inte politikerna innan dess kan enas om konkreta åtgärder blir det i ett slag höjda skatter för alla, stora utgiftsminskningar och indragna stimulansåtgärder.

Sammantaget kommer det att innebära en mycket kraftig ekonomisk åtstramning som riskerar leda till att USA återigen hamnar i lågkonjunktur.

Under de fyra veckor som gått sedan valet har man inte sett några tecken till att de två sidorna närmat sig varandra. Men igår lade i varje fall republikanerna fram sitt öppningsbud som svar på Obamas tidigare utspel.

Det som komplicerar det hela är att samtidigt som man vill undvika de akuta problemen kring årsskiftet, så vill både republikaner och demokrater hitta åtgärder som långsiktigt minskar det stora amerikanska budgetunderskottet, och de två olika målen kan i värsta fall strida mot varandra.

Till skillnad från tidigare så accepterar nu republikanerna att statens skatteinkomster ska öka, främst genom att man täpper till olika kryphål i skattelagstiftningen. Men de är lika benhårda motståndare som tidigare till att skattesatsen för de rikaste ska höjas.

Obama har tvärtom hårt bundit upp sig för att skatten ska höjas för de rikaste amerikanerna. Ingen öppning alltså.

Sommaren 2011 var det en liknande ekonomisk kraftmätning där ingen av sidorna gav upp. Den här gången anses president Obama har en starkare ställning inför förhandlingarna eftersom han gick till val om skattehöjningar för de rikaste, och vann. Men ingen tror att republikanerna kommer att vika sig lätt bara för det.