Politik

PRO i Skövde kämpar för lägre skatt

1:50 min

Pensionärer betalar flera hundralappar i månaden mer i skatt än den som jobbar. Nu vänder sig PRO i Skövde mot vad man kallar en orättvis beskattning.

548 kronor mer i skatt - det är vad Jörgen Evertsson i PRO betalar varje månad jämfört med nån som tjänar lika mycket men fortfarande jobbar. Och missnöjet bland honom och andra i PRO går inte att ta miste på.

– Jag har precis samma utgifter nu egentligen som när jag arbetade. Och att köpa mat kostar lika mycket för mig som för någon som jobbar. Däremot ser jag ju skillnaden i lönekuvertet naturligtvis!

Kampanj
Nu går organisationen ut i en kampanj över hela landet där mot vad man kallar orättvis beskattning. PRO vill att inkomst oavsett om det är lön för förvärvsarbete eller pension beskattas lika - så är det inte idag.

Varför ska pensionärer beskattas hårdare än andra löntagare? frågar man sig. I kampanjen vänder man sig till riksdagsmän och kvinnor för att få svar på sina frågor och gehör för sina krav. Men man vill också att allmänheten får upp ögonen för skillnaden i beskattning.

För snälla
Pensionärerna har varit alldeles för snälla alldeles för länge i den här frågan, menar Anita Lindgren som är vice ordförande i PRO Skövde.

– Vi kan ju gå ut på gator och torg och presentera vad vi vill ha och tala om att så här ser det ut, så att medborgarna i Sverige blir medvetna om hur orättvist det är.

Regeringen
Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) säger att regeringen visst sänker skatter och avgifter, men i den takt landets ekonomi tillåter. Det är i nuläget inga förändringar i sikte, så som PRO önskar, menar han.

– Vi har sedan tidigare sänkt med 14 miljarder under den här perioden vi suttit och regerat. Det är rätt viktigt att komma ihåg att vi har gjort det i en konjunktursvacka när Europa gått ner. Då har vi ändå lyckats sänka skatter - både för pensionärer och dem som jobbar.

Värt att kämpa för
Anita Lindgren tycker att skattefrågan är väl värd för PRO att kämpa för. Om inget annat hjälper så avgörs saken vid nästa val, menar hon. Det är både ett hot och ett löfte.

– Då ska de få se vem som har den bästa politiken och vad vi kommer att rösta på. Det partiet som lyssnar, det blir avgörande 2014.