Rekord i sjukskrivningar

Antalet långtidssjuka har aldrig varit högre än nu. I februari hade försäkringskassan 8 033 pågående långa sjukfall registerade, sådana som varat längre än 30 dagar. Ett nytt rekord enligt försäkringskassans direktör Lars Andersson. Av dom 8000 långtidssjuka är drygt 5000 kvinnor och nästan hälften av alla har varit borta från arbetete mer än ett år.