Kraftig ökning av terrorattacker efter USA:s plan

2:06 min

USA:s deklarerande "krig mot terrorism" efter elfte september-attackerna 2001 ledde inte till mindre terrorism. Tvärtom har det lett till en dramatisk ökning av antalet terroristattacker, enligt en rapport i dag från ett oberoende internationellt forskningsinstitut.

Följden av att den tidigare president George Bush deklarerade kriget mot terrorismen blev, framförallt under åren 2003 till 2007, en formlig explosion - ett mer än fyrfaldigt ökande av antalet terroristattacker i världen med tiotusentals människoliv till spillo i framförallt Irak, Afghanistan och Pakistan. 

Svaret på den amerikanska invasionen i först Afghanistan och därefter Irak efter elfte september-attackerna 2001 blev just det attackerna var avsedda att förhindra; terrorism, en kollossal ökning av attacker med självmordsbombare, bilbomber och försåtmineringar.

Forskarna bakom det USA-baserade Globala Terrorism-indexet, konstaterar att "kriget mot terrorn" helt enkelt gjorde terrorn mycket värre, även om den utspelades på andra håll än i USA.

Under det följande decenniet kom i runda tal 90 000 människor att bli offer för terrorism, hälften av dem i tre länder; Irak, Pakistan och Afghanistan. Värsta året var 2007 då det irakiska al-Qaida-inspirerade motståndet mot den amerikanska ockupationen kulminerade. Terrorismen i Afghanistan och Pakistan tog också fart först efter den amerikanska invasionen av Irak.

Siffrorna för 2011 antyder att den globala terrorismen har planat ut, med drygt 4 500 attacker och 7 473 dödsoffer, ungefär 25 procent färre än toppåret 2007. Siffrorna inkluderar inte flygbombning och andra former statlig våldsutövning.

Ett av rapportens förslag är att länder som överväger militär intervention någonstans, som USA en gång i Irak, bör tänka en gång till.