Stöd även till underleverantörer

Anställda på lokala serviceföretag och lokala underleverantörer som är beroende av Sanmina-SCI's verksamhet i Motala bör få samma möjligheter och hjälp till nya jobb som de som är anställda på Sanmina-SCI.
Enligt Lars Norrmén ordförande i Företagarna i Motala är det viktigt att de här företagen inte glöms bort när man börjar diskutera olika åtgärdspaket för de som riskerar att bli utan arbete. Norrmén anser att man borde ta till offentliga medel för att hjälpa de anställda på dessa företag. Motala kommuns näringschef Ingela Lindefelt tycker att Lars Norrméns idé är värd att titta på, men hon tycker att man ska vänta på resultatet av fackets och företagsledningens förhandling innan man fattar beslut om åtgärder.