Borg ser möjlig kompromiss för EU:s bankunion

1:51 min

Sverige har hela hösten hört till de argaste kritikerna mot förslaget om en ny europeisk finansinspektion, och finansminister Anders Borg har fått riksdagens stöd för att blockera beslutet. Men på väg in till dagens förhandlingsmöte i Bryssel hade Anders Borg en något mer försonlig ton än tidigare.

– Vi börjar se komponenterna för en kompromiss, men våra grundutgångspunkter är att det måste vara likabehandling för alla medlemsstater; de som är med i euron och de som inte är det. Vi måste också få trygghet i att vi kan sätta högre kapitaltäckningskrav på våra banker.

Hur hårt politiskt tryckt är det på dig en dag som denna?

– Sverige har en tydlig position. Vi kommer inte acceptera en lösning som innebär att vi får en andra klassens medlemmar i den här tillsynsmyndigheten. Alla ska behandlas lika, och det kravet är väldigt starkt från vår sida, säger Anders Borg.

Sverige, Danmark och Polen hör till de länder som hela hösten hårt har drivit linjen att förslaget om en ny europeisk banktillsynsmyndighet innebär för lite inflytande för icke-euroländer. Anders Borg har tidigare sagt att det kan krävas en ändring av EU:s fördrag för att få en överenskommelse om en europeisk bankunion.

Samtidigt medger Borg i dag att det finns tecken på att en kompromiss kan vara i sikte. Det finns ett beslut om att EU ska enas om det juridiska ramverket för bankövervakningen före årsskiftet, och flera källor har talat om att det kan komma en överenskommelse i dag.

Fast förhandlingarna här i Bryssel under förmiddagen har visat att flera tvistefrågor återstår. Det handlar fortfarande om maktbalansen mellan euroländer och icke euroländer, men även om vilka banker som den nya finansinspektionen faktiskt ska ha rätt att övervaka.

Länder som Frankrike vill att det ska gälla alla de cirka 6 000 bankerna i eurozonen, medan Tyskland vill att de många mindre tyska bankerna ska fortsätta att åtminstone i huvudsak vara under kontroll av den nationella finansinspektionen.

Förhandlingarna gör nu ett uppehåll för att återupptas igen den 12 december. EU:s ordförandeland Cypern konstaterar att det behövs mer tid för att hitta en lösning.