Symfoniorkestern får bidrag

Norrköpings symfoniorkester har fått 250 000 kronor av Statens kulturråd.
Bidraget ska användas till pedagogiskt arbete för barn i förskolan o på fritids. Målet är att nå alla 6 åringar i kommunen och att barnen ska få besöka symfoniorkestern på plats i Louis de Geerhallen. Pengarna från staten gör det även möjligt att ordna så kallade workshops under sommaren, där fritidsbarn ska få möjlighet att bygga instrument, måla till musik och prata om musik med orkestermedlemmarna.