Magnus gräver i arkiven

Lång resa mot fri och allmän skolmat

14 min

1946 beslutade riksdagens första kammare att alla barn skulle få lagad, varm mat varje dag. Men det tog lång tid innan det där var förverkligat. På 1960-talet var fri skollunch infört på de flesta håll, men inte förrän 1973 fanns det överallt.

I Magnus gräver i arkiven går vi betydligt längre bakåt i tiden än så. Vi får bland annat veta hur maten kunde se ut för en del skolbarn i början av 1800-talet, och så läser vi högt ur menyn från flickskolan i Karlstad år 1953.