Mer trafik genom Nordostpassagen när isen smält

1:59 min

Den nordliga sjövägen genom Arktis, mellan Europa och Asien, smälter fram allt mer och har i år använts rekordmycket. I dag går första fartyget med flytande naturgas som någonsin kört genom Nordostpassagen i hamn i Japan.

Svenska rederier är pionjärer på den arktiska sjövägen. Patrik Mossberg är vice vd på Marinvest som i år gjort flera genomresor med tankfartyg.

– Vi har gjort 7 resor totalt. Fem i år och två 2011. Det är spännande att det är en helt ny handelsrutt som öppnas upp.

Isen i Arktis smälter rekordfort, den här sommaren var ett riktigt bottenår för isen. På bara sju år har ett istäcke motsvarande fyra gånger Sveriges yta försvunnit.

Det gör det lättare för båtar att ta sig fram genom Ishavet mellan Sibirien och Nordpolen. I år tog rekordmånga - 46 fartyg - den vägen till och från Asien. 2010 var det bara fyra.

Marinvest har kört sådant som flygplansbränsle och gaskondensat genom Nordostpassagen. Det blir ungefär halva restiden till Korea, Japan och Kina jämfört med den mer vanliga Suezkanalen.

– Därigenom kan man spara ungefär 20 dagars resetid. Och det sparar 600 ton bunkerolja som fartyget drivs av, säger Patrik Mossberg.

Hur mycket billigare är det att köra den här vägen?

– Det finns en väsentlig besparing att göra. Runt en halv miljon dollars besparing mot en traditionell resa.

För första gången har ett fartyg med flytande naturgas, LNG, gått Nordostpassagen och i dag väntas båten med norsk gas glida in i hamn i Japan som hungrar efter gas. Den stora efterfrågan på gas i Ostasien talar för att fler LNG-båtar kommer att följa efter.

Svenska Stena Bulk har planer på att bygga nya, stora, iståliga LNG-fartyg som skulle köras i Nordostpassagen från planerade nya ryska gasfält.

– Vi är med och ger bud på att hyra ut såna båtar till Ryssarna, säger Stena Bulks vd Ulf Ryder.

Gunnar Sander, forskare på Norska Polarinstitutet, är rädd att trafiken ska öka för fort i den här ödsliga farleden där isberg driver omkring. Ett fartyg kan ha ett par tusen ton tjock bunkerolja i tanken och det är ont om räddningstjänst.

– Det som oroar mig är att utvecklingen kommer att gå för fort. Vi kan få skeppskatastrofer, förlisningar.

Patrik Mossberg på Marinvest säger att de har koll på läget.

– Vi gjorde en undersökning 2010 för att undersöka hur stora farorna och riskerna var. Vi kom fram till att det var kontrollerbart. Hade vi inte gjort det hade vi inte rest där.