Rasrisk stoppar tågtrafiken

Tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm står stilla sen i förmiddags Det är nämligen risk för att vägtunneln under järnvägen i Vinslöv ska sätta sig och kanske också rasa.
Banverket har beslutat att inga tåg får passera Vinslöv under överskådlig framtid. I stället sätter man in bussar mellan Hässleholm och Kristianstad. Tekniska kontoret i Hässleholm har folk på plats. Man fyller tunneln med stenkross för att försöka motverka sättningarna och stabilisera bron så den inte längre riskerar att rasa ihop. Banverket öppnar inte bron för trafik förrän kommunen, som har byggt bron, visar att det inte finns någon som helst risk för att bron eller banvallen sätter sig. - Banverket beklagar att många drabbas på grund av den inställda trafiken, men under inga omständigheter får vi riskera att det sker en olycka, säger Ulf Olsson som är chef för Hässleholms banområde.